Perfecting the art of web development.

Onze voornaamste bezigheid is het leveren van internetdiensten. Deze variëren van het opzetten van totaal nieuwe projecten, over het upgraden of updaten van bestaande projecten tot eenvoudige door de klant zelf te onderhouden sites en compleet maatwerk.

Over ons

DEVart werd opgestart vanuit een zeer idealistisch oogpunt: de kwaliteit van het internet verbeteren. Onze grootste uitdaging was en is nog steeds de optimalisatie van websites. De ervaring leert dat sites nog al te vaak onbezonnen in elkaar worden gestoken, en dat er ook op vlak van design dikwijls nog veel verbetering mogelijk is.

DEVart countert dit door optimaal gebruik te maken van beschikbare technologieën. Op deze manier leveren wij projecten waarop zowel de klant als wijzelf trots kunnen zijn. Al onze medewerkers zijn dan ook in het bezit van een Zend PHP Certification.

Ook van onze partners verwachten wij het beste; we werken enkel samen met andere professionals die een degelijke theoretische en praktische kennis hebben, en die jaren relevante ervaring kunnen voorleggen.

Het voornaamste kenmerk van de door ons uitgevoerde projecten is dat ze volledig voldoen aan alle bestaande standaarden voor web development. Dit geldt zowel voor het publiek zichtbare gedeelte (de site zoals bezoekers deze te zien krijgen) als voor het private deel (de programmatie van het project).

Hierbij gaan we uit van een grote schaalbaarheid van uw project. Elk project kan namelijk klein en eenvoudig starten om binnen X aantal maanden of jaren uit te groeien tot iets veel groter.

Gedurende het hele proces denken wij volop met u mee, staan u bij met tips en advies vanuit onze ervaring, en helpen u zo mee op weg.